Kvalitet & Miljö

Kvalitet
Vi har en helhetssyn vad det gäller kvalitet!Kvalitet för oss innefattar:

  • Rätt personal
  • Rätt produkt

Företagets kvalitetssystem integrerar med ISO standarden SS 9001
och skall effektivisera samt sänka kostnaderna vid rätt hantering.

Miljö
Vi skall ständigt beakta miljöpåverkan vid beslut för
att erhålla en ekologisk hållbar utveckling.Företaget arbetar med följande strategier:

  • Utveckla och engagera personalen i miljöfrågor.
  • Arbeta aktivt med reducera råvaru- och energiuttag i byggprocessen.
  • Källsortera rivnings- och byggavfall.
  • Använda oss av byggsystem, metoder och produkter där
    helheten och byggnadernas livslängd skall vara avgörande.