Fasader

Kvibergs Ås, Göteborg

Beställare: Egnahemsbolaget Byggstart: Höst 2012 Färdigställande: Våren 2013 Platschef / Arbetschef: Lars Torén / Anders Eriksson Uppdrag: Utbyte av enstegsfasader.