Råvindar

Ett tips till din Bostadsrättsförening hur man enkelt förbättrar fastigheten och på köpet får en bättre ekonomi!!

Det finns många fördelar för de föreningar som har möjlighet att bygga vindslägenheter:

-Föreningen får in pengar som kan användas till exempelvis underhåll, ombyggnad, amortering e dyl.-Större total bostadsyta ger ett annat andelstal vilket kan innebära sänkta avgifter.

-De flesta gamla vindar är dåligt isolerade. En ny takkonstruktion med fullvärdig isolering innebär oftast en stor energibesparing. -Kostnader för ex.vishissmodernisering eller underhåll/byte av yttertak blir väsentligt lägre om detta utförs i samband med ombyggnaden i och med att fasta kostnader kan fördelas mellan vindsbyggaren och föreningen.

Vi bjuder gärna in din förening till en mer detaljerad information om hur ett sådant här projekt genomförs.

Vi på TeamBuilder har stor erfarenhet av liknande projekt och ser fram emot en träff med er där vi kan diskutera just er situation och ge referenser till föreningar vi tidigare arbetat med.