Färdigställda projekt

Utställningshall

Uppdrag: Nybyggnad. 2000 m² industri och utställningshall.


Kontor/Lager

Uppdrag: Nybyggnad. 3200 m² lager och kontor.


Utställningshall

Uppdrag: Om- och tillbyggnad.