Hovåsterrassen, Göteborg

Beställare:
Egenregiprojekt

Byggstart:
2017

Uppdrag:
ca 100 st lägenheter