Naturlyckan, Lerum

Jutabo AB

Byggstart:
Januari 2016

Färdigställande:
Juli 2017

Platschef / Arbetsledare / Arbetschef:
David Zander / Martin Lundberg / Lars Toren