Hovås Golfbaneväg, Göteborg

Status:
Färdigställt

Uppdrag:
5 st lägenheter i Hovås