Nybyggnation småhus, Marstrand

Beställare:
Boskaparna Projekt AB

Byggstart:
Hösten 2014

Färdigställande:
-

Platschef / Arbetschef:
-

Uppdrag:
Nybyggnad av småhus.