Saltängen, Getskär

Uppdrag: Bostadsområde med 15 Friliggande villor och 40 bostadsrättslägenheter. Egenregiprojekt i samarbete med Derome AB. Projektansvarig: Anders Eriksson

Ängås, Västra Frölunda

Uppdrag: Bostadsområde med 24 Friliggande villor, 19 bostadsrättslägenheter och 7 st BMSS(boende med särskild service). Totalentreprenad åt Egnahemsbolaget AB.